Jumat, 16 November 2012

PENENTUAN POSISI KAPAL DENGAN BARINGAN PLANET


PADA TANGGAL 31 OKTOBER 20XX DI WAKTU JAGA MALAM HARI DITEMPAT DUGA (G)50*  00,0  S/  060*  00,0'  B,DIADAKAN PENGAMATAN TIGA BENDA ANGKASA  DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT :

    ZT                     B.A                         GHA                   ZAWAL                     T.S
21.05.00              JUPITER              421*  01,6'         11*  40,5'    S           51*  46,6'
21.18.00              PHACT                673*  58,3'         34*   05,5    S           16*  25,3'
21.33.00       B.T.R.AUSTR                63*  19,0'         63*  19,0'    S           37*  44,3'

HALUAN PEDOMAN =BARAT  
SEMBIR=(-)26*
LAJU KAPAL 12 KNOT
TEMPAT DUGA (G) BERLAKU UNTUK PENGAMATAN PERTAMA 

HITUNGLAH : A.POSISI KAPAL (S) PADA SAAT PENGAMATAN  TERAKHIR.
                         B.SETELAH DUGA PADA SAAT TERSEBUT DIATAS .JAWAB:

HALUAN PEDOMAN =BARAT=  270*
SEMBIR                                      =    26*
HALUAN SEJATI                       =  244*

@SELISIH PENGAMATAN PERTAMA -PENGAMATAN KEDUA =21.05.00-21.18.00=13  MENIT
@SELISIH PENGAMATAN PERTAMA -PENGAMATAN KETIGA=21.33.00-21.05.00=28  MENIT
@SELISIH PENGAMATAN KEDUA -PENGAMATAN KETIGA=    21.33.00-21.18.00=15 MENIT

JARAK PERGESERAN  AGT1-AGT3=(28:60 ) X 12=    5,6   MIL
JARAK PERGESERAN  AGT2-AGT3=(15:60) X 12=      3     MIL
                  

                                   JUPITER                                 PHACT                                B.T.R.AUSTR
GHA                           421*  01,6'                        673*  58,3'                                 63*  19,0'
BJ/B                            060*  00,0'                        060*  00,0'                                 060*  00,0'
LHA                            361*  01,6'                       613*  58,3'                                  464*  21,7'
P                                 001*  01,6'  B                   253*  58,3'    T                            104*  21,7'  B         

LOG SIN VERS. P        6,20557                            10,10589                                     10,09523
LOG COS LINTANG    9,80807                              9,80807                                       9,80807
LOG COS ZAWAL        9,99092                              9,91810                                       9,65230
LOG TERM -II              6,00456                              9,83206                                       9,55660
         TERM-II               0,00010                              0,67930                                       0,36025

LINTANG                   50*  00,0'  S                         50*  00,0'  S                                50*  00,0'  S
ZAWAL                       11*  40,5'  S                         34*  05,5'  S                                63*  19,0'  S
COS (LT+/-Z)              38*  19,5'                             15*  54,5'                                    13*  19,0'
TERM -I                      0,78451                                 0,96170                                       0,97311
TERM-II                      0,00010                                 0,67930                                       0,36025
 SIN  TH                      0,78441                                 0,28240                                       0,61286
          TH                       51*  40,0'                            16*  24,2'                                    37*  47,8'

TS                               51*  46,6'                                16*  25,3'                                     37*  44,3'
TH                              51*  40,0'                                 16*  24,2'                                     37*  47,8'
P                                      (+) 6,6'                                   (+)  1,1'                                          (-)  3,5'

A                                      66,5                                      0,34                                              0,31
B                                (- )  11,5                               (+)   0,70                                      ( +)  2,05     
C                                     55                                           1,04                                             2,36
                                  (T -TUMPUL)                      (T-LANCIP)                                (T-LANCIP)
T(AZIMUTH)              S  178*  B                           S  56*  T                                       S  33*  B
                                        358*                                    124*                                            213*

  TEMPAT DUGA              =    50*   00,0'   S     /              060*   00,0'  B             
  SELISIH LINTANG        =                3,7'          SEL.BUJUR         2,9'            
 (S)                                    =    50*   03,7'    S    /              059*  57,1'   B

A.POSISI KAPAL PADA PENILIKAN TERAKHIR =        50*   03,7'  S  /  059*  57,1'  B
B.SALAH DUGA =HALUAN = U  026*             T, JARAK 4,18   MIL.                     


Skema Perhitungan Penentuan Posisi Kapal Dengan Baringan Matahari 
(ILMU PELAYARAN ASTRONOMI)

WDK(waktu duga kapal)                          =...........................   (dari Jam kapal)                                                                      
BDW(bujur dalam waktu)                         =..........................(-)(dari koordinat posisi duga kapal)           
GMT duga                                                =...........................                                                                    
    

PPW(peneunjuk pengukur waktu)             =..........................(dari Cronometer)                                                    
DDK(duduk =selisih waktu Cronometer)   =.......................... (+)                                                                    
GMT sejati                                                =..........................                                                                    


GHA O(Matahari )                                   =.........................       (dari Almanak Nautika)                                
Increment                                                 =..........................      (dari  Almanak Nautika)                                
Bujur (T/B)                                               =...........................(+)(dari koordinat posisi duga kapal)                  
LHA O (Matahari)                                   =...........................                                                                  
P(P besar )                                               =...........................                                                                


Zawal (Deklinasi)                                     =...........................    (dari Almanak Nautika)                                                                 
d.corr                                                       =...........................(-)    (dari Almanak Nautika)                                                               
Zawal O(Matahari)                                   =...........................                                                                


Zawal O(Matahari)                                  =...........................     (dari Almanak Nautika)                                           
Lintang                                                     =............................  (-)(dari koordinat posisi duga kapal)            
Cos (Z-L)                                                =............................                                                                    
Term -I                                                    =............................                                                                                


Log sin versus P(Pbesar )                        =............................    (Daftar Ilmu Pelayaran-VIII)                    
Log cos Lintang                                       =..............................   (Daftar Ilmu Pelayaran-VIII)                   
Log cos Zawal                                         =.............................(+)(Daftar Ilmu Pelayaran-VIII)                 
Log Term-II                                            =................................(Daftar Ilmu Pelayaran-X)                              
Term -II                                                  =...............................                                                                  


Term-I                                                     =...............................                                                                    
Term-II                                                    =..............................  (-)                                                            
Sin TH O(tinggi hitung Matahari)               =..............................(Daftar Ilmu Pelayaran-VIII)                   
TH O                                                        =.............................                                                                        

TU  O (Tinggi ukur Matahari)                    =..............................                                                                         
KI(Koreksi indeks Sextant )                      =............................      (Daftar Ilmu Pelayaran-V)                         
KKB(Koreksi kaca berwarna )                 =............................      (Daftar Ilmu Pelayaran-V)                         
KTM(Koreksi tinggi mata )                        =............................      (Daftar Ilmu Pelayaran-V)                         
KTGL(Koreksi tanggal)                             =.........................  (+)  (Daftar Ilmu Pelayaran-V)                           
TS O(Tinggi sejati Matahari )                      =............................                                                                


TS                                                              =.............................                                                                          
TH                                                              =.............................  (-)                                                                      
p(p kecil)                                                    =..............................                                                                            


A                                                                =...............................       (Daftar Ilmu Pelayaran-XI)                                                                            
B                                                                =...............................(+)  (Daftar Ilmu Pelayaran-XI)                                                                           
C                                                                =...............................      (Daftar Ilmu Pelayaran-XII)                                                                             
T                                                                =................................      (Daftar Ilmu Pelayaran-XII)                   


T                                                                =................................                                                                          
90*                                                             =...............................(+)                                                              
AGT(Arah garis tinggi )                               =.................................                                                                          


Perpotongan dari AGT-I dan AGT -II  itu adalah posisi kapal

1 Komentar:

Pada 13 Februari 2015 06.05 , Blogger bapak nur mengatakan...

INFOTUYULMESIR: tuyul ini sangat kecil ukurannya,kira-kira tingginya 5cm-6cm,tuyul ini dapat dilihat dengan mata terbuka Jika (NAMA) sudah Memberikan Minyak khusu bagi anda yang ingin Kontrak atau ingin Beli tuyul.
orang lain tidak dapat melihatnya. Bagaimana merawatnya..?? Sangat mudah ,tuyul ini sangat canggih & tidak merepotkan, tuyul ini tidak suka netek pada ibu-ibu, tuyul kepunyaan mbah hanya perlu 1 buah kamar khusus tempat tuyul bermain & istirahat serta butuh KUNYIT DAN SUSU BIASA yang sering Diminum anak-anak, seperti SUSU CAP BENDERA, anda tidak usah takut atau repot, karena Kunyit banyak Dijual di pasar-pasar terdekat di kota anda, itupun hanya diberikan jika si tuyul akan bertugas mencuri uang/perhiasan, tuyul ini sangat setia dengan majikannya. Berapa harganya..?? khusus untuk tuyul biasa mbah patok harga yaitu 1,7MILIAR, dan jangan Khwatir, karena ada sistem ngontrak, Hanya 5Jt/ tahun, dan Bisa menghasilkan uang sekitar 20jt/Hari. Tuyul Mesir pintar sama seperti tuyul lainnya, tetapi terdapat perbedaan yaitu Memiliki Pakean yang Bagus dan topi yang kayak seperti Jin dan Jun, atau Tuyul dan Mbak Tuyul ,selain itu Tuyul Mesir dapat berlari lebih kencang daripada tuyul biasa, lebih pintar mencuri uang/perhiasan, oleh karena itu disebut tuyul spesial, kenapa begitu..?? karena banyak Paranormal atau para ahli hikmah mengakui sulit untuk menangkap TUYUL MESIR karena lari'nya cepat seperti kilat, hanya segelintir dukun sakti saja yang bisa menangkapnya, itupun harus menggunakan ilmu khusus yang sudah sangat langkah.
SISTEM KONTRAK DARI KAMI :
1.SISTEM KONTRAK TUYUL BIASA : Rp 15Jt DALAM WAKTU1
TAHUN
SISTEM KONTRAK TUYUL SPESIAL:Rp 25 Jt DALAM WAKTU 1 TAHUN
&PENGHASILAN BISA MENCAPAI ATAU BAHKAN LEBIH 20Jt DALAM 1 HARI.
2 SISTEM BELI: HARGA 1,7 MILIAR
HANYA SEHARGA 1,7 MILIAR
Anda dapat memesan tuyul biasa atau tuyul MESIR silahkan
TLP :
082-369-439-555
(KI ARIB WIDODO
anda juga biasa dapatkan angka goib yang akurat tembus 100%dan pasti jebol.
info selengkapnya silahkan ANDA Hub:BELIAU

 

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda